MELA YAYINCILIK VE YAZILIM A.Ş. (Şirket)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE BAŞVURU FORMU

KONU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru YöntemiBaşvuru AdresiBaşvuruda Verilecek Bilgi
Şahsen BaşvuruAziziye Mah. Portakal Çiçeği Sok. 37/7 Çankaya/AnkaraZarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter Yolu İle TebligatAziziye Mah. Portakal Çiçeği Sok. 37/7 Çankaya/AnkaraTebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
KEP Yolu İle[email protected]E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Tarafımıza iletilen başvurularınız, KVKK’nın 13. maddesi 2. fıkrası uyarınca, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler;

Ad : 
Soyad : 
T.C Kimlik Numarası :                                       
Bildirime Esas E-posta Adresi :                        
İletişim Telefon Numarası :             
Tebligata Esas Yerleşim veya İş Yeri Adresi :                                                    
Talep Konusu : 

Şirketimiz İle Olan İlişkiniz

(İlgili kutunun yanına X işareti koymanız yeterli olacaktır.)

Müşteri Ziyaretçi
İş Ortağı Çalışan Adayı
Çalışan Üçünçü Taraf Firma Çalışanı
Eski Çalışan Diğer
İletişimde olduğunuz birim: 
Konu:

KVKK Kapsamında Talebinizi Aşağıda Detaylı Belirtmenizi Rica Ediyoruz.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lütfen Şirketimizce Tarafınıza Yapılacak Geri Dönüş Yöntemlerinden Birini Belirtiniz.

(İlgili kutunun yanına X işareti koymanız yeterli olacaktır.)

 Yukarıda belirttiğim yerleşim yeri veya iş yeri adresime gönderilmesini talep ediyorum.
 E-posta adresine gönderilmesini talep ediyorum.
 Elden teslim almak istiyorum.

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir.

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Kişisel Veri Başvuru Sahibi

Ad:

Soyad:

Başvuru Tarihi:

İmza: